ఆప్టికల్ గ్లాసెస్ సూత్రం ఏమిటి

2020-09-21

ఆప్టికల్ గ్లాసెస్ దృష్టిని సరిచేయడానికి, దృశ్య అలసటను తొలగించడానికి మరియు కళ్ళను రక్షించడానికి లేదా చికిత్స చేయడానికి లెన్సులు, ప్రిజమ్స్, కాంటాక్ట్ లెన్సులు, ఇంట్రాకోక్యులర్ లెన్సులు మొదలైన వాటిని ఉపయోగిస్తాయి. అనేక రకాల అద్దాలు ఉన్నాయి. వక్రీభవన లోపాలను సరిదిద్దడానికి ఆప్టికల్ గ్లాసెస్ మరియు కాంటాక్ట్ గ్లాసెస్ ఉన్నాయి. కాంటాక్ట్ గ్లాసులతో పాటు, అఫాకియాను సరిచేయడానికి ఇంట్రాకోక్యులర్ లెన్స్‌లను అమర్చవచ్చు. అదనంగా, తక్కువ దృష్టిని సరిచేయడానికి వివిధ రక్షణ గ్లాసెస్, బ్యూటీ గ్లాసెస్ మరియు విజన్ ఎయిడ్స్ ఉన్నాయి. అన్ని లెన్సులు సన్నని లెన్సులు, దీని డిగ్రీ లెన్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్ (m) యొక్క పరస్పరం. పుటాకార లెన్స్ కాంతిని వ్యాప్తి చేస్తుంది మరియు చిత్రాన్ని తగ్గిస్తుంది / కుంభాకార లెన్స్ కాంతిని కేంద్రీకరిస్తుంది మరియు చిత్రాన్ని విస్తరిస్తుంది.
  • QR